НОВИНИ

Източник: www.gabrovo.bg
23.12.2020, 13:57 Миглена Въгленова
Фокус група „Биоразнообразие и зелена инфраструктура“, м. октомври 2020 г. © Община Габрово В изпълнение на Закона за регионалното развитие…
06.10.2020, 13:25 Мария Радойчева
Община Габрово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г., съгласно…
02.04.2020, 13:19 Миглена Въгленова
Общините ще разработват планове за интегрирано развитие, които да заменят досегашните планове за развитие и интегрираните планове за градско и…