БИБЛИОТЕКА

Методически указания

за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Представяне на
резултати

от
изследване сред
граждани в
община Габрово
за целите на
ПИРО

Протокол

от обществено проучване