Какво представлява планът?

Планът за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) е документът, който ще очертае развитието на общината в новия програмен период 2021-2027г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

НОВИНИ

Източник: www.gabrovo.bg
17.05.2024, 10:26 Мария Радойчева
Взаимодействието на Община Габрово и медиите е от огромно значение за навременното и достоверно информиране по теми, свързани с градското…
15.04.2024, 12:43 Мария Радойчева
Община Габрово проведе трета среща със заинтересовани страни в сферата на градското развитие и устойчивост. На поредното събитие по проект…
18.01.2024, 12:57 Мария Радойчева
Втора работна среща със заинтересовани страни в сферата на устойчивото градско развитие бе проведена на 16 януари 2024г. в рамките…