Какво представлява планът?

Планът за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) е документът, който ще очертае развитието на общината в новия програмен период 2021-2027г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

НОВИНИ

Източник: www.gabrovo.bg
18.01.2024, 12:57 Мария Радойчева
Втора работна среща със заинтересовани страни в сферата на устойчивото градско развитие бе проведена на 16 януари 2024г. в рамките…
18.10.2023, 14:03 Миглена Въгленова
Заложени са 8 проекта за над 111 млн. лв.
11.10.2023, 08:53 Мария Радойчева
Представители на национални и регионални власти, както и експерти от местните контактни точки на европейски институции взеха участие в първата…