Какво представлява планът?

Планът за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) е документът, който ще очертае развитието на общината в новия програмен период 2021-2027г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

НОВИНИ

Източник: www.gabrovo.bg
30.06.2022, 12:56 Десислава Сутева
Местният парламент единодушно прие Плана за интегрирано развитие на община Габрово /ПИРО/за периода 2021-2027г. Документът обвързва сравнителните предимства и потенциал…
09.02.2022, 13:30 Мария Радойчева
Проведено бе обществено обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027г. Обсъждането се…
07.02.2022, 09:00 Мария Радойчева
Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в общественото обсъждане на Проекта на План за интегрирано…